Магазин Shop-Diplom.ru
курсовые, дипломы, контрольные, рефераты
       
   » Главная  » История государства и права зарубежных стран  » 8. Науково-видавнича діяльність Фонду президентів України (Украина)

 


Вступ

1. Заснування Фонду президентів України

2. Характерні риси Фонду президентів України

3. Основні завдання Фонду президентів України

4. Функції Фонду президентів України

5. Основні принципи Фонду президентів України

6. Формування Фонду президентів України

7. Документ ний Фонду президентів України, як система архівно-бібліотечного та музейного Фондів

8. Науково-видавнича діяльність Фонду президентів України

Висновок

Список використаної літератури

Фонд президентів України (далі - ФПУ) було утворено відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 1996 р. "Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної" [16]. 11 жовтня 1996 р. Президентом України було затверджено Положення про Фонд президентів України [19], яке визначало основні засади формування документного фонду та функціонування ФПУ як структурного підрозділу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Цей документ став основним при визначенні завдань і функцій ФПУ, політики комплектування документного фонду, видового склад документів, організації зберігання та використання документного фонду бібліотечно-архівної колекції.

1. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю. C. Шемшученка. - K. : IH-T держави і права ім. В. M. Корецького, 2001. - C. 113.

2. Довбня А. Законодавче утвердження інституту президентства в Україні // Президент в Україні: Бюлетень законодавства та юридичної практики України. - 1999. - № 8. - C. 25-32.

3. Дубровіна Л. А., Онищенко O C. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вєрнадського. 1918-1941 / HAH України; Національна б-ка України ім. В. 1. Вєрнадського. - K. : НБУВ, 1998.-337с.

4. Кіс T. Інститут президентства в Україні // Нова політика, - :2000. -№ 1.-C. 23-31.

5. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - K. : Прес. І України, 1997. -80с,.

6. Конституція незалежної України. - K., 1995. - C. 121, 195,265.

7. Кудряченко А. И. Институт президентства на Украине: реалии конституционно-правового статуса // Государство и право. - 1998. -№3. -С. 99-106.

8. Муха Л. В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: походження, історія, реконструкція / HAH України. Національна б-ка України ім. В. І. Вєрнадського; За ред. О. С. Онищенка. -K., 1997.-52с.

9. Президент України // Конституційне право України. -K. : Наук, думка. 1999. - C. 482-503.

10. Про заснування поста Президента Української PCP і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української PCP : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 р. № 1293-ХИ // Відомості Верховної Ради Української PCP. - 1991. - № 33. -CT. 445.

11. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХИ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - CT. 64.

12. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 7. - CT. 45 .

13. Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні : Указ Президента України від 20 жовтня 1998 р. № 1152/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 42. - C. 14.

14. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1994.-№ 16.-Ст. 94.

15. Про музеї і музейну справу : Закон України від 29 червня 1995 р. № 249/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995.-№25.-Ст. 191.

16. Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вєрнадського статусу національної : Указ Президента України від 5 квітня 1996 р. № 244/96 // Збірник указів Президента України / Адміністрація Президента України. - Вип. 2 (квітень-червень 1996 p.). - K., 1996. - C. 19.

17. Про Національний архівний фонд і архівні установи Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15. - CT. 86.

18. Про Президента Української PCP : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 р. № 1295 // Відомості Верховної Ради Української PCP. - 1991.-№ 33. - CT. 446.

19. Про Положення про Фонд президентів України : Указ Президента України від 11 жовтня 1996 р. № 936/96 // Збірник указів Президента України / Адміністрація України. - Вип. 4. Ч. 1 (жовтень-листопад 1996 p.). - C. 41-47.

20. Про Положення про книжкову серію "Президентська бібліотека: духовні першоджерела України" : Указ Президента України від 25 травня 1999 р. № 567/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 21. - CT. 948.

21. Про подарункове видання "Книга від Президента України" : Розпорядження Президента України від 13 липня 2001 р. № 188/20-рп // Офіційний вісник України. - 2001. -№29.-Q. 121.

22. Сахаров H. А. Институт президентства в современном мире. - M., 1991.- 176с.

Примечаний нет.

 

Дисциплина: История государства и права зарубежных стран